English


خانه درباره ما محصولات خدمات پشتيباني پروژه ها تماس با ما نقشه سايت

خانه > محصولات > گرمکن نفت و گاز

 

 

گرمکن
گرمكنهاي غيرمستقيم عموما جهت استفاده در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي و يا واحدهاي نمك زدايي و  شيرين سازي نفت خام كاربرد دارند و ماموريت اصلي آنها افزايش دماي سيال اصلي تا حداكثر 100 درجه سانتيگراد ميباشد. اين دستگاهها قابليت عملكرد در فشارهاي كاري مختلف را دارا ميباشند.
شركت پترو تاک دامنه وسیعی از گرمكنهاي غیر مستقیم، اعم از گرمكن غير مستقیم با مايع واسط  آب و گرمكن غیر مستقیم با مايع واسط روغن را براي پروژه هاي مختلف ساخته است.
منبع تولید حرارت این هیترها، بنا بر انتخاب مشتری، میتواند انرژی آزاد شده از سوختن گاز طبیعی و یا حرارت تولیدی در اثر عبور جریان الکتریسیته از مقاومت الکتریکی (المنت) باشد.

گرمکن غیر مستقیم گاز
گرمکن غیر مستقیم نفت
گرمکن غیر مستقیم الکتریکی برای گاز
گرمکن مستقیم الکتریکی برای گاز 8 - 22896086  (9821+)

  info@petrotak.com

 شرکت مهندسی پتروتاک بین الملل. حق کپی © 2011 - 2004  

  22896035 (9821+)

  Petrotak_co